Δράσεις στον Κόσμο

•Συνεργασία με Μ.Κ.Ο. του αναπτυσσόμενου κόσμου για σχεδιασμό δράσεων που αφορούν άτομα με αναπηρίες εκεί.

•Δημιουργία κέντρου αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες στο Κρακούγεβατς της Σερβίας. Συγχρηματοδότηση Δράσης από ΥΔΑΣ ΥΠ.ΕΞ.

•Δημιουργία κέντρου αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες στα Σκόπια της Π.Γ.Δ.Μ. Συγχρηματοδότηση Δράσης από ΥΔΑΣ ΥΠ.ΕΞ.

•Οργάνωση δικτύου συνεργασίας με αθλητικούς φορείς ατόμων με αναπηρία χωρών της βαλκανικής με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω σε προγράμματα εξειδικευμένης άθλησης και διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων για άτομα με αναπηρία.

•Δωρεά αθλητικού υλικού σε αθλητικό σωματείο Ατόμων με Αναπηρία στο Βελιγράδι της Σερβίας. Χρηματοδότηση Δράσης από Handicap Care Hellas.