Δράσεις στην Ελλάδα

•Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα «Κακοποίηση του Παιδιού: Δυνατότητες Πρόληψης & Κοινωνική Πολιτική» σε συνεργασία με τις Μ.Κ.Ο. «Κλίμακα», «Ευρωπαϊκή Προοπτική» και «Εταιρία Μελέτης & Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης» στο πλαίσιο του Προγράμματος Daphne (2000 – 2003) : «Με το μέρος των παιδιών II»

•Πρόγραμμα “Market on Wheels” της Κ.Π. Equal. Χρηματοδότηση Δράσης από Ε.Κ.Τ.

•Πρόγραμμα «Δημιουργία γραφείου αρωγής για την προώθηση  και προβολή των φορέων εκπροσώπηση των ΑΜΕΑ και των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν» στο Δήμο Αθηναίων. Χρηματοδότηση Δράσης από ΥΠ.Α.Κ.Π. και Ε.Κ.Τ.

•Πρόγραμμα «Δημιουργία γραφείου αρωγής για την προώθηση  και προβολή των φορέων εκπροσώπηση των ΑΜΕΑ και των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν» στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση Δράσης από ΥΠ.Α.Κ.Π. και Ε.Κ.Τ.

•Πρόγραμμα «Δυναμική Προσέγγιση της Ανάγκης για Δημιουργική-Παραγωγική Έκφραση και Κοινωνική Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες: Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Κινητοποίηση, Προσανατολισμός, Αρωγή» στο Δήμο Λαυρίου του Νομού Αττικής. Χρηματοδότηση Δράσης από ΥΠ.Α.Κ.Π. και Ε.Κ.Τ.

•Πρόγραμμα «Δυναμική Προσέγγιση της Ανάγκης για Δημιουργική-Παραγωγική Έκφραση και Κοινωνική Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες: Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Κινητοποίηση, Προσανατολισμός, Αρωγή» στο Δήμο Ορεστίδος του Νομού Καστοριάς Χρηματοδότηση Δράσης από ΥΠ.Α.Κ.Π. και Ε.Κ.Τ..

•Πρόγραμμα «Δυναμική Προσέγγιση της Ανάγκης για Δημιουργική-Παραγωγική Έκφραση και Κοινωνική Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες: Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Κινητοποίηση, Προσανατολισμός, Αρωγή» στο Δήμο Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης. Χρηματοδότηση Δράσης από ΥΠ.Α.Κ.Π. και Ε.Κ.Τ.

•Πρόγραμμα «Δυναμική Προσέγγιση της Ανάγκης για Δημιουργική-Παραγωγική Έκφραση και Κοινωνική Συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες: Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Κινητοποίηση, Προσανατολισμός, Αρωγή – Μαθητής και Αναπηρία, Διαφορετικότητα» στους Δήμους Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Πατρών, Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Γ. Γραμματεία Νέας Γενιάς. Χρηματοδότηση Δράσης από  Γ.Γ.Ν.Γ

•Πρόγραμμα «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας του Δήμου Αμαρουσίου: Προώθηση του θεσμού του Προσωπικού / Επαγγελματικού Mentoring και Δικτύωση με ΜΚΟ» στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής. Χρηματοδότηση Δράσης από ΥΠ.Α.Κ.Π. και Ε.Κ.Τ.

•Πρόγραμμα «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας του Δήμου Στυμφαλίας σε θέματα ισότητας των φύλων: Προώθηση των στόχων του σχεδίου μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης παιδιών 7-14 ετών» στο Δήμο Στυμφαλίας του Νομού Κορινθίας. Χρηματοδότηση Δράσης από ΥΠ.Α.Κ.Π. και Ε.Κ.Τ.

•Πρόγραμμα «Προώθηση της Ισότητας των Ευκαιριών για Άτομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο Δήμο Πύργου» στο Δήμο Πύργου του Νομού Ηλείας. Χρηματοδότηση Δράσης από ΥΠ.Α.Κ.Π. και Ε.Κ.Τ.