Η δημιουργία της Handicap Care Hellas αποτέλεσε πρωτοβουλία μιας ομάδας νέων, κυρίως ανθρώπων στην πλειοψηφία τους επιστήμονες που εργάζονται καθημερινά και συμμετέχουν ενεργά  σε κοινωνικές, αθλητικές και πολιτισμικές δραστηριότητες. Με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε διάφορα γνωστικά πεδία [κοινωνιολογία, παιδαγωγική, ψυχολογία, νέες τεχνολογίες, συστήματα ποιότητας, διοίκηση και εταιρική οργάνωση, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτικές], τα μέλη της H.C.H. συνιστούν μια πολυδύναμη επιχειρησιακή ομάδα στελεχών που έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί ιδιαίτερα απαιτητικά ερευνητικά και πιλοτικά έργα [που έμμεσα ή άμεσα στοχεύουν στη βελτίωση των όρων διαβίωσης και της πλήρους ένταξης των ατόμων με αναπηρίες], όπως και να παράσχει ειδική συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (σε αναπτυσσόμενες χώρες),

Κύριοι Τομείς Δραστηριότητας της HCH:
•Εφαρμοσμένη έρευνα (μεθοδολογίες, εργαλεία, συστήματα) και πιλοτικές δράσεις
•Δραστηριότητες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και διάδοσης
•Προσανατολισμός, εκπαίδευση, προσωπική ανάπτυξη, επαγγελματική κατάρτιση
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες και παροχή επιστημονικής-τεχνικής βοήθειας
•Σχεδιασμός, διοίκηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
•Παροχή και διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας
•Ανάπτυξη και συντονισμός σχεδίων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
•Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργιών, διεπιστημονικές εργασίες και διακρατικές συνεργασίας
Η Handicap Care Hellas μέσα από πρωτοποριακές πρακτικές και οδηγό την καινοτομία προσπαθεί να καλύψει το υπάρχον έλλειμμα κοινωνικής ευθύνης, με απώτερο στόχο την   αποκατάσταση της αντικειμενικής αξίας της αναπηρίας ως διαφοράς συνθηκών και όρων ζωής, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση μέσα όμως από μια ρεαλιστική οπτική γωνία χωρίς περιττούς συναισθηματισμούς.
Η Handicap Care Hellas δημιουργήθηκε από μια μεγάλη συντροφιά Ανθρώπων που ψάχνουν εναγωνίως να βρουν Χώρο.
Μια από τις πρώτες δράσεις που ανέλαβε η H.C.H. αφορούσε την ψυχολογική στήριξη που προσέφεραν τα στελέχη του οργανισμού μας σε αρκετούς Έλληνες Παραολυμπιονίκες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους ενόψει της συμμετοχής τους στην Παραολυμπιάδα της «ΑΘΗΝΑ 2004»,   επίσης από την ίδρυσή της με τα στελέχη και τους εθελοντές της προσφέρει ουσιαστική και πολύπλευρη βοήθεια σε πολλά Άτομα με Αναπηρία πανελλαδικά προκειμένου να πετύχουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Παράλληλα συμμετέχει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (σε αναπτυσσόμενες χώρες),

Η Handicap Care Hellas μέσα από πρωτοποριακές πρακτικές και οδηγό την καινοτομία προσπαθεί να καλύψει το υπάρχον έλλειμμα κοινωνικής ευθύνης, με απώτερο στόχο την   αποκατάσταση της αντικειμενικής αξίας της αναπηρίας ως διαφοράς συνθηκών και όρων ζωής, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση μέσα όμως από μια ρεαλιστική οπτική γωνία χωρίς περιττούς συναισθηματισμούς.
Η Handicap Care Hellas δημιουργήθηκε από μια μεγάλη συντροφιά Ανθρώπων που ψάχνουν εναγωνίως να βρουν Χώρο.
Μια από τις πρώτες δράσεις που ανέλαβε η H.C.H. αφορούσε την ψυχολογική στήριξη που προσέφεραν τα στελέχη του οργανισμού μας σε αρκετούς Έλληνες Παραολυμπιονίκες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους ενόψει της συμμετοχής τους στην Παραολυμπιάδα της «ΑΘΗΝΑ 2004»,   επίσης από την ίδρυσή της με τα στελέχη και τους εθελοντές της προσφέρει ουσιαστική και πολύπλευρη βοήθεια σε πολλά Άτομα με Αναπηρία πανελλαδικά προκειμένου να πετύχουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Παράλληλα συμμετέχει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (σε αναπτυσσόμενες χώρες),