Υποστηρίξτε την Handicap Care Hellas

Η Handicap Care Hellas επιδιώκει την βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα και στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο. Η προσπάθειά μας αυτή μπορεί να ενισχυθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική με τη δική σου συνδρομή.

Τώρα έχεις Λόγο και Ρόλο.

Επιθυμώ να μάθω πως μπορώ να στηρίξω με τη δωρεά μου το έργο που επιτελεί η HANDICAP CARE HELLAS.